O psychoterapii

Psychoterapia psychoanalityczna oparta jest na teorii i doświadczeniach klinicznych psychoanalizy - 

dziedziny wiedzy poświęconej badaniu ludzkiej psychiki.

Jest rozmową pomagającą pacjentowi w rozumieniu jego świata wewnętrznego.

Bada przyczyny problemów emocjonalnych oraz pomaga wprowadzać zmiany w różnych obszarach życia.

Celem psychoterapii jest zmniejszenie lub ustąpienie cierpienia emocjonalnego i zrozumienie siebie.

Podjęcie psychoterapii często wiąże się z oporem przed konfrontacją z rzeczywistością wewnęrzną i zewnętrzną.

Wydaje się jednak, że im bardziej jest się uczciwym wobec samego siebie, tym większe ma się szanse na satysfakcjonujące i udane życie.

Decyzję o psychoterapii poprzedzają konsultacje, podczas których psychoterapeuta wraz z pacjentem próbują rozpoznać problem.

Warunki psychoterapii ustalane są indywidualnie w kontakcie z psychoterapeutą.

Spotkania, z częstotliwością od jednej do trzech sesji w tygodniu, odbywają się o stałych porach. Sesje terapeutyczne trwają 50 minut.